Младежки обмен в Полша с име „Млади кибер пазители” отново с казанлъшко участие

В края на месец април казанлъшката организация “Младежки център за развитие-Взаимопомощ” изпрати петима участници в град Мурзасикле, Полша, ситуиран в подножието на Татрите, близо до най-големият курортен град на Полша-Закопане.

В периода – 20.04-28.04.2024 г. младежи от 18 до 27 годишна възраст имаха възможността да участват в младежки обмен с наименование „Млади кибер пазители”, като посрещаща организация по проекта на програма „Еразъм+” беше сдружение „Grupa Działania“, а изпращаща организация – “Младежки център за развитие-Взаимопомощ” с младежи от Казанлък и Стара Загора, част от които от Международен младежи център-Стара Загора.

Основната цел на мобилността бе да повиши знанията, информираността и компетенциите на участниците в проекта относно възможностите и заплахите, свързани с използването на смарт устройства, дигитални инструменти, социални медии и интернет.

В рамките на мероприятието „дигиталните стражи“ от шестте страни, участващи в него (Румъния, България, Полша, Гърция, Испания и Словакия) бяха включени в различни семинарни дейности и работни ателиета, свързани с основния предмет на проекта, като имаха възможността да развият своята дигитална компетентност и информираност по отношение на предизвикателствата, които представя съвременния свят в сферата на социалните медии и интернет. Екипът на фасилитаторите и организаторите на проекта използва интересни методи за неформално обучение, адекватни на темата на проекта и профила на участниците, които споделиха своя личен опит в дигиталната среда чрез интересни презентации в рамките на организираните семинари и дискусии.

„Дигиталната“ седмица в град Закопане беше вълнуваща и изпълнена с много приключения за всички участници, като в една от сесиите на обучението те имаха възможността сами да управляват DJI дронове, да се запознаят със забележителностите на град Закопане, участвайки в игра по ориентиране, както и да посетят величествените Татри и ситуираното в подножието им езеро Морско око, най-голямото и четвъртото по дълбочино езеро в Татрите, разположено в Татранския национален парк, в долината на Рибния поток на хребета Високи Татри, в подножието на Менгушовецките върхове.

По време на престоя си в Закопане, в рамките на организираните интеркултурни вечери, участниците от България представиха подобаващо традиционната българска кухня с разнообразни и вкусни храни, както и още много забележителности и обичаи, в духа на българските традиции идентичност. Участниците от България представиха страната ни достойно и бяха активни по време на мобилността.

Борис Петков, участник в проекта от България