Доброволци работят по рециклиране на пластмасови капачки и бутилки

Доброволците по проект на програма „Европейски корпус за солидарност” работят по разделно събирането на отпадъци от пластмасови капачки и бутилки в гр. Казанлък. Тяхната посрещаща организация „Младежки център за развитие-Взаимопомощ” осигури по проекти („Солидарна общност” и „Еко”) на програмата 4 броя метални сърца за капачки: 2 броя в гр. Казанлък и общо 2 броя в с. Бузовград и с. Копринка. Отделно безвъзмездно по проект на сдружение „BG Бъди активен“-„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ на 2 места в града са поставени Шишеяди. Всички тези съоръжения се обслужват от доброволците по програмата, като след това се предават за рециклиране на „Рекотуб” ЕООД с. Шейново, при което се създават нови изделия от тях. Кампанията на организацията се нарича „Капачки за Казанлък” и подкрепя местни инициативи, като от началото на 2022 г. са събрани и дарени средства от кампанията за 3-ма души от Казанлък, нуждаещи се от лечение.

Организаторите на компаниите споделят, че Казанлък наистина иска да рециклира. От около 2 месеца и половина шишеядите са вече факт в града ни и много хора целеустремено ходят, за да оставят торбички с пластмасови бутилки. Това за нас е много похвално и им благодарим, че не замърсяват околната среда и че имат култура на рециклиране. Молим също така бутилките да са смачкани, за да успеем да ги транспортираме по-лесно до площадката за рециклиране в с. Шейново. От началото на поставяне на шишеядите в града ни са събрани приблизително 250 кг. отпадъци от тях.

Отделно по проект на програма „Европейски корпус за солидарност“ преди няколко дни се проведе инициативата „Без пари“, която цели да се използват повторно непотребните за едни неща, но потребни за някой друг.

инж. Мария Славова

Председател на СНЦ „Младежки център за развитие-Взаимопомощ“