СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 07.02.2023 г.

БРОЙ

НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

2330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше (Учител по философия, психология, социология)

Работа с компютър

2

3115-3025/Техник-механик, железопътен транспорт

Висше / Електротехника, електроника и
автоматика

 

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра), Висше / Здравни грижи (медицински  фелдшер)

 

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент, фелдшер)

 

1

2411-6004/Счетоводител

Висше / Икономика (счетоводител в областта на животновъдството )

счетоводна програма

1

2411-6003/Заместник главен счетоводител

Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)

счетоводен софтуер

1

2141-6001/Инженер, производство

Висше / Машинно инженерство, Висше / Електротехника, електроника и
автоматика, Висше / Общо инженерство (Индустриално инженерство)

Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint

1

2211-7001/Лекар

Висше / Медицина (Общ профил, ортопед, рехабилитационна и физикална медицина)

 

1

2211-7005/Лекар, педиатрия

Висше / Медицина (Педиатрия)

MS Office

1

2320-5002/Учител, практическо обучение

Висше / Педагогика на обучението по … (Магистър, Професионална квалификация учител. Технология на продуктите за обществено хранене, инженер технолог)

Работа с компютър

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по … (Учител по математика и компютърно моделиране и информационни технологии)

 

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по … (учител по математика)

Word, Excel, Internet

1

2330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по … (Учител по философия, психология, социология)

Работа с компютър

1

3119-3044/Технолог

Висше / Химични технологии (Химия)

 

2

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

1

5132-2001/Барман

Средно

 

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно (по преценка на работодателя), Основно (по преценка на работодателя)

 

1

3119-3015/Техник, складово обзавеждане

Средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

 

1

3113-3008/Техник, електродомакинска техника

Средно / Електротехника и енергетика

 

1

7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие

Средно / Електротехника и енергетика

 

1

5162-1003/Камериер/камериерка, хотел

Средно / Комунално-санитарни услуги

 

1

5162-1003/Камериер/камериерка, хотел

Средно / Комунално-санитарни услуги

 

1

9112-0003/Чистач, производствени помещения

Средно / Комунално-санитарни услуги

 

2

7223-2018/Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

1

7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

5

7223-2035/Оператор, преса за метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

1

7223-3004/Настройчик, металообр. машини с цифрово управление

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

1

7224-1001/Байцвач, метал

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

3

7233-2032/Шлосер-монтьор

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

1

7549-1021/Сервизен техник

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

2

7212-1001/Заварчик

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик)

 

1

7231-2001/Автомонтьор

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Компютърни умения

1

8322-2002/Шофьор, лек автомобил до 9 места

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

 

1

7522-1002/Дърводелец, мебелист

Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

 

1

4419-3009/Изпълнител

Средно / Социална работа с деца и младежи

 

1

4311-2002/Касиер, домакин

Средно / Счетоводство и данъчно облагане

MS Office

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Терапия и рехабилитация

Работа с готови програмни продукти

2

7412-2009/Електромонтьор

Средно / Транспортни  услуги (Техническо образование)

 

4

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

 

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

Компютърни умения

3

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

 

1

5243-0002/Продавач, разносна търговия

Средно / Търговия на едро и дребно

 

3

5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция

Средно / Търговия на едро и дребно

 

1

9312-0008/Работник, поддръжка

Средно / Услуги за дома

 

1

2320-5002/Учител, практическо обучение

Средно / Фризьорски и козметични услуги, Висше / Педагогика на обучението по … (Фризьорство)

 

1

7549-2005/Лаборант

Средно / Химични продукти и  технологии, Висше / Химични технологии

 

1

5131-2004/Сервитьор

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

 

1

5131-2004/Сервитьор

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)

 

1

9321-0006/Опаковач

Основно (по преценка на работодателя), Средно (по преценка на работодателя)

 

1

5321-1002/Санитар

Основно / Комунално-санитарни услуги

 

1

3343-3007/Организатор

Начално

 

1

5322-1001/Домашен санитар

Начално

 

2

6221-1005/Работник, ферма (рибовъд)

Без образование

 

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Без образование, Начално, Основно / Комунално-санитарни услуги

 

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 07.02.2023 г. 

Дирекция „Бюро по труда“ Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – КАЗАНЛЪК

БУЛ. „АЛ. БАТЕНБЕРГ“ № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg