Междинен семинар „Интегриран контролен център за видео наблюдение“

Съвместно със компанията изпълнител в Община Казанлък се проведе междинен онлайн семинар по проект „Интегриран контролен център за видеонаблюдение“, в който участваха екипите на Общината. По време на срещата изпълнителят представи резултати от направен ситуационен анализ, като целта бе да се обсъдят възможностите за разкриването на такъв център в град Казанлък.

Предложени бяха добри практики от различни градове в Южна Корея, приложими за Казанлък в различни сфери на живота – за контрол на: трафика, бедствия и аварии, сигурността, туризма. По време на разговорите бяха набелязани следващите стъпки на съвместната работа по проучването за създаване и управление на Интегриран контролен център за видеонаблюдение в града. Следващата среща предстои в началото на месец март. Тогава Община Казанлък трябва да изложи конкретни приоритети за поетапно изграждане, които да бъдат описани от южнокорейска страна.

Проектът има за цел да спомогне за създаването на по-ефикасна и по-безопасна среда за гражданите, с възможностите на иновативни „умни“ решения за подобряване на качеството на живот. Финалът на проекта е в края на април 2022 година.

Община Казанлък спечели финансиране по него чрез Програмата за глобално сътрудничество за създаване на „умни градове“ през август 2021 година. Работата по него започна през септември същата година и се изпълнява по програмата за глобално сътрудничество K-City Network 2021, финансирана със средства от Министерството на инфраструктурата и транспорта на Южна Корея.

При избора на Казанлък за сътрудничество с Южна Корея в сферата на иновациите е отдадено значение на побратимяването с корейската провинция на Сеул Джунанг-гу, установено през 2018 година. По данни от 2010 г. районът е с население от над 400 000 души.