Общинско предприятие за туризъм „Казанлък Арт“ ще бъде създадено в Казaнлък

Общинският съвет на заседанието си днес реши да бъде създадено Общинско предприятиеза туризъм „Казанлък арт“. Сребра Касева, началник –кабинет на

Прочетете повече