Награда в сектор: Туризъм и културно наследство за завършване на проекта “Светът на траките”

На официална церомия в София, кметът на Община Казанлък – Галина Стоянова, получи награда в сектор: Туризъм и културно наследство за завършване на проекта “Светът на траките”.

Проектът е финансиран по ОП “Региони в растеж 2014-2020” и е на стойност 8 657 364, 83 лв.

В себе си включва: Консервация, реставрация и социализация на тракийска гробница и култов комплекс “Оструша”; Изграждане на велосипедна алея от гр.Крън до гр. Шипка и Изграждане на туристически комплекс “Светът на траките”.

Наградата бе връчена от зам. министъра на Министерството на иновациите и растежа – Мартин Гигов.

Към завършване е работата по изграждането на комплекса „Светът на траките“ край Казанлък. Проектът е по програма “Региони в растеж”, а целта му е да се подобри достъпът до историческите артефакти в района. Една от най-важните задачи е изграждането на туристически комплекс, който да бъде портал към цялата долина и да е част от туристическия път, който обхваща Източните Рододи и долината на Тракийските царе, споделя проф. Николай Овчаров.

Комплексът ще представи богатото културно наследство на Долината и ще предлага места за настаняване, а в центъра му е вече изграден автентичен макет на древния град Севтополис.галерия снимки от награждаването: