Общинско предприятие за туризъм „Казанлък Арт“ ще бъде създадено в Казaнлък

Общинският съвет на заседанието си днес реши да бъде създадено Общинско предприятиеза туризъм „Казанлък арт“. Сребра Касева, началник –кабинет на кмета заяви, че в това отношение Община Казанлък е закъсняла, защото това е практика от години в почти всички големи градове с развит туризъм и те упражняват търговска дейност в тази насока.

Касева припомни, приходи генерират две големи събития от Културния календар на Община Казанлък – Празникът на розата и Тракийските празници, от които има продажба на билети: „ Именно това трябва да бъде извършвано от общинско предприятие.“ Тя подчерта, че тази година се изгражда атракционът Светът на траките и едно от условията за това е изискване на програмата, той да бъде стопанисван от някое звено на общината. При обследването на този проект, след множество обсъждания какво да се включи в този атракцион, е наета фирма, която да направи обследване на туризма в община казаналък и да изчисли дали приходите от събитията от работата на атракциона ще покрият разходите по него. Да направят бизнес план. Врезултат на това е установено, че „ Светът на траките“ ще генерира приходи и най-доброто решение е атракционът да бъде под шапката на общинско предприятие.

„Другите възможности бяха ИМ „Искра“ или съдванане на търговско дружество. Музеят има много други обекти, които да стопанисва, а търговското дружество не е най-добрият вариант за сферата на културата. Затова най-удачният избор, според екипа направил бизнес плана, а и решение не ръководството на Общината, беше да се създаде общинско предприятие, което да стопанисва и да управлява „Светът на траките“. Това са две много основателни причини, които налагат създаването на предприятието“, каза Сребра Касева и поясни, че Правилникът за дейността на предприятието е събиран от години като добра практика от общини, които имат развит туризъм и имат опит в тази насока – София, Бургас, Велико Търново, Пловдив.

В докладната до Общинския съвет са посочени обектите, които ще стопанисва предприятието, активите, които като начало ще бъдат в предприятието – Информационният център на „Искра“ 4, както и Хаджиеминовата къща, която се ползва като място за настаняване на гости на Общината; обекти в процес на изграждане в атракциона „Светът на траките“ – макет на древния град Севтополис, тематичен ресторант с винарна, кафе и къщата за гости, 4D зала „Светът на траките“, зала със занаяти и восъчни фигури и билетен център. Задача на общинското предприятие ще бъде организацията на Празника на розата, на Празниците в Долината на тракийските царе; към това предприятие ще бъдат стопанисван вестник „Искра“ и уеб-страницата „Визит Казанлък“, който е създаден след допитване до ресторантьорите и хотелиерите; включени са и рекламни площи, две електрическите влакчета и атракционно влакче .

Предмет на дейност на това предприятие е стопанската дейност на Община Казанлък в частта туризъм, то ще се занимава и като подкрепяща организация към всичко онова , което е свързано с туризъм в общината.

Касева подчерта, че категорично няма да има припокриване на дейността на общинското предприятие и тази на културните институти, и няма да пречи с т.нар. пакетни билети, които са упоменати в предмета му на дейност. Няма и да намали туристопотока към културните институти, като ще бъдат сключвани договори между тях и предприятието, както и то ще може да сключва договори с ресторанти и хотели, при желание от тяхна страна. В този смисъл предприятието ще има подкрепяща и доразвиваща функция на туризма в града.
60 щата ще обслужват дейността на структурата, като 50 от тях вече са залегнали в бизнес плана на атракциона „Светът на траките“ , с който е кандидатствано по проекта.

„Има нужда от създанането на подобно предприятие, което ще обезпечи както организацията на Празника на розата и на Тракийските празници, така и ще създаде един конфорт в работата на атракциона „Светът на траките“, категорична е Касева.

През първите две години предприятието ще бъде издържано финансово със средства от Общинския бюджет и още в следващия бюджет ще бъдат предвидени такива за издръжка на административното му звено. След това се предвижда то да започне да се самоиздържа от приходите, които ще генерира атракционът „Светът на траките“.