Риболовът в язовир „Копринка“ ще бъде с членска карта от 1-ви март 2022г.

От 1-ви март 2022 година ще започне издаването на членски карти за риболов на язовир Копринка, информира Валентин Димитров от Централната рибноопазваща организация. Членската карта ще бъде на стойност 30 лв, а за деца до 14-годишна възраст ще е безплатно като те ще имат право на 1 бр. въдица, като техният придружител задължително трябва да притежава членска карта и билет.

За деца от 14 до 18-годишна възраст, пенсионери и инвалиди документът ще е на стойност 15 лв. Членска карта ще се издава за срок от 1 календарна година, а с нея ще има възможност да посещава както язовир Копринка, така и язовир Сопот. Лодки и каяци няма да бъдат допълнително таксувани.

Членските карти ще бъдат издавани от представители на Централната рибноопазваща организация, които денонощно ще осъществяват контрола върху водоема на язовир Копринка. Всеки един посетител, който ще извършва съответния риболов, ще бъде посетен на място и няма да има определено пункт за закупуване на членските карти. От юридическа и законова гледна точка дневни, седмични и месечни карти не могат и няма да бъдат издавани, поясняват от организацията. Нощният риболов ще бъде разрешен, но само от брега, а през нощта лодки ще влизат само за разпъване на въдици. Предстои да бъдат определени коридори за движение на джетове, поясняват още от организацията, а целта е да няма конфликти с риболовците.