Компостиране чрез проект “ЕКО”

Младежите по проект «Еко» на програма «Европейски корпус за солидарност» на сдружение «Младежки център за развитие-Взаимопомощ» направиха сами компостери, които бяха поставени в дневните центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания в гр. Казанлък, Дома за стари хора номер 3 в Казанлък, защитено жилище „Оптима“ с. Дунавци, Народно читалище „Пробуда-1920” на с. Копринка и еко център „Зелена Европа” в с. Средногорово.

Основната идея на проекта е да се покажат екологични практики и всички заедно да се научим да компостираме. Компостирането е естествен процес, извършван от бактерии, насекоми, гъбички и червеи, които разлагат органични отпадъци (листа, хартия, дървесина, кухненски отпадъци).

„Много хора е възможно да компостират вкъщи и идеята на проекта е да ги научим да го правят, като по този начин ще намалят количеството на изхвърлените от тях биоразградими отпадъци и така ще се погрижим за околната среда”-споделя ръководителят на проекта инж. по опазване на околната среда Мария Славова.

„Ползите от компостирането са много, като например спестява пари, като намалява необходимостта от закупуване на подобрители на почвата, химични торове, органични торове. Влияе добре върху влажността и съдържанието на органични хранителни вещества в почвата. Променя и стабилизира pH. Доставя хранителни вещества на растенията. Има положителен ефект върху микроорганизмите и растенията. Спира болестите по растенията. Намалява отпадъците и по този начин помага на природата.» Добави тя.

По проекта ще бъде следен процеса на компостиране във всички институции, в които са раздадени компостерите.

Отделно по него в защитено жилище „Оптима“ с. Дунавци се организират съвместно с организацията по проекта работни ателиета по „Градинарство”, „Готварство” и арт терапия, за които бяха закупени материали и продукти по него.