Регистрираната заболяемост от остри респираторни заболявания е обичайна за сезона

През първата седмица на 2024 година регистрираната от РЗИ – Стара Загора заболяемост от остри респираторни заболявания (ОРЗ) е 138,18 на 10 000 население, при средна за страната 148,89.

От началото на настоящата седмица се наблюдава тенденция към повишаване броя на заболелите от ОРЗ и грип. Най-засегнати са възрастовите групи от 0 – 4 години и от 5 – 14 години. С най-ниска заболяемост е възрастовата група над 65 години.

Регионална здравна инспекция – Стара Загора осъществява надзор и контрол на грип и ОРЗ чрез сентинелно наблюдение на 10% от населението на град Стара Загора във всички възрастови групи чрез събиране на данни от амбулатории за първична медицинска помощ.

РЗИ – Стара Загора организира пробонабиране и изпращане в Националния център по заразни и паразитни болести – София. Към момента няма доказан грипен вирус в изпратените проби.

За доказване на грипната инфекция и през тази година продължава пробонабирането от пациенти, съмнителни за грип и ОРЗ от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ.

Лечебните заведения за болнична помощ с регистрирани структури по пневмология и педиатрия имат готовност за прием и лечение на пациенти с усложнения от грип и ОРЗ.

Към момента в Старозагорска област регистрираната заболяемост от ОРЗ е обичайна за сезона и не е регистрирано епидемично разпространение на грипните вируси.

РЗИ – Стара Загора напомня: Болните с висока температура и други признаци на грип да не провеждат самолечение, а да посещават личните си лекари.

РЗИ – Стара Загора продължава ежедневно да извършва активен надзор над заболяемостта от грип и ОРЗ.