Заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип се покачва, но няма епидемично разпространение

Регистрираната от РЗИ – Стара Загора заболяемост от остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип през четвъртата седмица на януари 2024 г. е 204,8 на 10 000 души, при средна за страната 175,37 на 10 000. Прагът за обявяване на грипна епидемия за област Стара Загора е при заболяемост 311, 8 на 10 000 население.

През последните две седмици се наблюдава плавно повишаване на броя на заболелите от остри респираторни заболявания и грип. Най-засегнати са възрастовите групи от 0 – 4 и от 5 – 14 години. С най-ниска заболяемост е възрастовата група над 65 години.

Резултатите от изпратените на 22 януари 2024 г. 100 проби от заболели с грипоподобни оплаквания в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ – НЦЗПБ в София са следните:
• За грип А(H1N1) – положителни 18 проби;
• За грип А(H3N2) – положителни 2 проби;
• За COVID-19 – положителни 6 проби;
• За риновирус – положителни 3 проби;
• За респираторно-синцитиален вирус – положителни 3 проби;
• За парагрип тип 2 – положителна 1 проба.
Лечебните заведения за болнична помощ с регистрирани структури по пневмология и педиатрия имат готовност за прием и лечение на пациенти с усложнения от грип и остри респираторни заболявания.