“Жените на Казанлък” стартираха 16 дневна кампания против насилието над жени

16 дневна кампания против насилието над жени организират от сдружение Жените на Казанлък. Старт на каузата им постави дискусията „Мълчанието няма да те спаси“. Срещата се проведе в Младежки дом Казанлък, където се намира и Центъра за превенция на насилието над жени.

В Международния ден за елиминиране на насилието над жени -25 ноември Жените на Казанлък проведоха мирно Шествието „Нито една повече“, което започна в 17 ч пред Съдебната палата в Казанлък.

На 25 – ноември започва и подписка в защита на предложенията, която ще продължи до 15 януари 2023г., а исканията са институционализиране на обществените отношения в областта на домашното насилие с цел всеобхватна, пълна, навременна и надеждна защита на пострадалите от насилие и превенция срещу него.