„Жените на Казанлък“ стартират информационна кампания против насилието над жени

„Заедно срещу насилието над жени“ е първата инициатива, която се проведе, съвместно с Районна прокуратура Ст. Загора, Полицейско управление на МВР Казанлък, Комисия за защита от дискриминация Ст. Загора и Общинска библиотека „Искра“. Фокусът на събитието бе превенция на насилието над жени от една страна и от друга заедно да се изгради пътя на противопоставяне на домашното насилие.

Според Индекса за равенство между половете на Европейския институт за изследвания – в България 48% от жените, които са преживели домашно насилие или насилие, основано на пола, не са съобщили на никого. Това е най – високото ниво в държавите, членки на ЕС – сподели Стела Кехайова – председател на сдружението –Според наше анкетно проучване, 60% от анкетираните споделят, че са преживели домашно насилие, но не са потърсили професионална помощ, от тях 18% са споделили само с приятел. Близо 70 % споделят, че не вярват на институциите да им помогнат. Според анкетираните 44% от случаите на домашно насилие са осъществени от бивш или настоящ партньор, 21% от познат, 12% от син и останалите случаи от други роднини.“

Полицейски инспектор Славейко Николов и Пламена Пунгова – началник сектор “Охранителна полиция“ споделиха факти от работата с жертвите на домашното насилие, проблемите, свързани с проблема и тревожния факт, че жените често се отказват от жалбите си и се връщат при насилника.

Районният прокурор Таня Димитрова – административен ръководител на РП Стара Загора говори за превенцията на насилието като една от най- важните стъпки към едно общество без насилие. Тя заяви готовност за подкрепа и съдействие към сдружението и необходимостта от съдействие на институциите с НПО сектора за противопоставяне на домашното насилие.

Емилия Господинова – регионален представител на КЗД Ст. Загора сподели за спешната нужда от работа с учениците по проблемите на агресията и насилието.

В дискусията се включиха и адв. Ивелина Димитрова, психолога Ралица Митева и Яница Станчева, които разгледаха Промените в Закона за защита от домашно насилие, психологически аспекти на насилието и превенция, промяна на нагласите и информираност.

От 1 до 8 декември, в Центъра за превенция на насилието, в Младежки дом т.г. Сдружението организира „Седмица на отворените врати“ под надслов „Информиран избор и доверие“, където желаещите могат да получат безплатна специализирана консултации с юрист и психолог.

На 25 ноември на автобусите от градския и междуградски транспорт бяха поставени плакати “Нито една повече“ – Казанлък е съпричастен.