ВРЕМЕННО СЕ ОГРАНИЧАВА ДВИЖЕНИЕТО ПО БУЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал. 1 от Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението, във връзка с извършване на ремонтни дейности по текущ ремонт и поддържане на източното платно на бул. „ Освобождение“ РАЗПОРЕЖДАМ: 1. Да се въведе временна организация на движение със затваряне на едното пътно платно / източното/ северен изход на гр. Казанлък за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства на бул. „ Освобождение“ в гр. Казанлък, както следва: 1.1 В участъка от кръстовището с ул. „ Капрони“ до връзката на Републикански път I-5 с път в посока Казанлък – Енина затворено в посока юг-север / източното пътно платно/. 1.2. Да се въведе временен режим на движение на ППС по обходните булеварди и улици: бул. „ Освобождение“ / източното локално платно/ , ул. „ Генерал Драгомиров“, ул.„ Капрони“, към съществуващата улична мрежа в гр. Казанлък. 2. Да се въведе временна организация на движение, след като са налице всички условия за организация и безопасност на движението, а именно: 2.1. Спазване изискванията на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строително монтажни работи по пътищата и улиците; 2.2. Стриктно изпълнена на място сигнализация спрямо спазени изисквания на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни монтажни работи по пътищата и улиците; 2.3. Всички временни пътни знаци следва да се отстранят след отмяна на въведената временната организация цитирана в т. 1. 2.4. Да се осъществява контрол на средствата, чрез които е въведена временна организация и безопасност на движението. 3. Срок на действие на временната забрана за обществено ползване – от 07.05.2024г. до 10.05.2024г. ( включително) в часовия интервал от 08:00 часа до 17:00 часа.