Затваряне на част от ул.“19 февруари“ в Казанлък

От 31.08.2023 г., четвъртък, се въвежда временна организация на участъци, , за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства със затваряне на пътните платна по ул.„19-ти февруари“ в град Казанлък, в зависимост от етапа на строително-монтажните дейности по ВиК мрежата както следва:

– В участъка от кръстовището с ул.„Генерал Радецки“ до кръстовището с ул.„Княз Мирски“.

Въвежда се временен режим на движение на ППС по обходните улици: ул.„Генерал Редецки“, ул.„Емануил Манолов“ към съществуващата улична мрежа в града.

Промените се налагат във връзка с изпълнението на проект на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора по реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на Казанлък и ще важат от 08,00 часа на 31.08.2023г., четвъртък до 17,00 часа на 10.09.2023г., неделя, включително.