Две читалища в община Павел баня печелят проекти за ремонтни дейности

Община Павел баня спечели два проекта за ремонт на читалища. Добрата новина за НЧ „Напред – 1903” в града и НЧ „Обнова-1869” в с. Габарево дойде от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които са одобрили проектната документация, с която Община Павел баня кандидатства преди време. Очаква се до края на този месец да се сключат и плащат договори за финансиране, след което да се проведат процедурите по Закона за обществените поръчки и да започнат строително-ремонтните дейности. Средствата и по двата проекта се осигуряват от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предвидено е ремонтните дейности на НЧ „Напред – 1903” в гр. Павел баня да включва: топлоизолация на фасадните стени на сградата, ремонт на покривната конструкция, подмяна на подовата настилка, монтаж на термопомпи с функция за отопление от тип „въздух-въздух”, соларна система. Съгласно спечеления проектът ще бъде отпуснат 1 363 056 лв.

Енергийно обновяване на сградата ще бъде направено и на читалище „Обнова – 1869” в село Габарево. Там, освен топлоизолация, ремонт на покрива и подовата настилка, монтиране на термопомпи с функция за отопление от тип „въздух – въздух“ и хибридна фотоволтаична (соларна) система, ще бъде направен ремонт и на санитарните възли. Ще се подмени дограмата на прозорците и ще се монтират нови врати. Стойността на проекта е 131 478 лв.

”С тези бъдещи постъпления, след решението на МББР, Инвестиционната програма на нашата Община надхвърля 23 млн.лв. и всички те ще бъдат вложени в подобряване на инфраструктурата във всички населени места. Всеки един ремонт на подобрени сгради, които с години не са ремонтирани, ще направи икономии от текущата им поддръжка. Така спестените средства ще да се насочим за покриване на други разходи или разходи”, коментира кметът на Павел баня Иса Бесоолу и припомни, че след закупуването в първия му мандат на новата техника за сметопочистване и сметосъбиране, е направилна икономика от горива и резервни части. в размер на около 300 000 лв. на година по посока на ползването на старите и амортизирани машини. Това също води до възможността кметът Бесоолу да запази и да не увеличи такса „смет”, както и за закупуване на нови контейнери за смет за жителите. В допълнение, икономиите от горива и резервни части, дадоха възможност на градоначалника да увеличат броя на състава на работещите по поддръжката в Общината, като разкрият още нови работни места.