Ръководните органи на НАПОС-РБ насрочиха Общо събрание за 6 март 2024 година

Най-активните председатели на общински съвети с принос към Асоциацията ще бъдат удостоени със званието „Почетен член“

Проведе се заседание на Управителния съвет и на Контролния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/. Срещата на членовете на контролните органи на Асоциацията се състоя на 4 и 5 септември в Казанлък.

„След обсъждане бе насрочено Общо събрание на НАПОС-РБ, което да се проведе на 6 март идната година в Пловдив. През януари предстои да проведем още едно заседание на Управителния съвет и на Контролния съвет. То ще е след местните избори и на него ще се актуализира съставът на организацията като ще бъдат приети за членове новоизбраните председатели на местни парламенти“, съобщи инж.Делян Дамяновски, изпълнителен директор на НАПОС-РБ .

Той допълни, че на заседанието през януари ще се вземе решение кои бивши членове на НАПОС-РБ да бъдат удостоени със званието „Почетен член“. Призът ще им бъде връчен по време на предстоящото Общо събрание.

БТА