Община Казанлък ще преговаря за разширяване на парк “Розариум”

Парк „Розариум“ има шанс да увеличи площта си. Това е възможно, след като на редовното заседание на Общинския съвет, бе гласувана сумата от 1 000 000 лв., с които Община Казанлък ще може да разполага при водене на преговорите за закупуване на терена, разположен северозападно от парка.

С екипа на Община Казанлък предстоят още преговори със собственика на имота, за определяне конкретната му цена. След като тя бъде уточнена, сделката отново ще бъде входирана за гласуване в Общински съвет.

Справка показва, че всъщност Община Казанлък загубва тази част от парк Розариум през 1997 г.

Към момента този парцел стои неизползван. В новото пространство Община Казанлък предвижда да бъдат обособени зони, в които децата на различна възраст да играят спокойно и в безопасна среда.