Обучение за младежки работници представи добри практики за енергийна устойчивост и нулев текстилен отпадък

Проектът „Еко енергия+“ по програма „Еразъм+“ събра младежи от България, Гърция, Чехия и Полша, Румъния, Испания и Португалия

На 26 август в „Еко Център Зелена Европа“, разположен в село Средногорово в Община Казанлък, се проведе поредното събитие по проект „Еко енергия+“ по програма „Еразъм+“ реализиран от доброволческата организация „Младежки център за развитие – Взаимопомощ“. Проектът, който тази година събира младежи от България, Гърция, Чехия и Полша, Румъния, Испания и Португалия
има за цел да представя еко технологии като компостиране, рециклиране и други устойчиви практики. В рамките на инициативата бяха създадени филми, посветени на околната среда.

По време на събитието представители на българския бранд TexCycle, който е специализиран в събиране, сортиране, дистрибуция и рециклиране на употребявани дрехи, обувки и други текстилни изделия проведоха кратко обучение по тема, свързана с концепцията за нулев текстилен отпадък. Участниците се запознаха с всички етапи от жизнения цикъл на текстила, начините за минимизиране на загубата на ресурси и енергия, както и негативните екологични последици.

„Развиващите се устойчиви инициативи са на път да променят начина, по който взаимодействаме с околната среда и консумираме ресурсите на планетата. Именно затова концепцията за нулев текстилен отпадък е ключова днес. Тя изисква промяна в цялостния подход – от отглеждането на суровините, до дизайна, производството, употребата и най-накрая рециклирането, всички етапи се обединяват в една обща визия за устойчивост.Създаването на нулев текстилен отпадък изисква многопосочен подход. Трябва да преосмислим начина, по който създаваме и консумираме текстилни продукти, като се насочим към дълготрайни и лесно рециклируеми материали. В същото време, трябва да разработим по-ефективни методи за събиране и рециклиране на старите текстилни продукти, за да ги върнем в производствения процес и да избегнем завършека имв депата за отпадъци“, коментира Мария Крумова – маркетинг мениджър в TexCycle.

„Младежки център за развитие – Взаимопомощ“, който реализира еко инициативи за поредна година с цел да ангажира и да подпомага развитието на младите хора притежава „Знак за качество“ по програма „Еразъм+” и „Европейски корпус за солидарност”от Европейската комисия за посрещане и изпращане на доброволци и младежи. Тази година проектите на организацията предоставиха на участниците възможността да усвоят ноу-хау и добри практики, които ще ги подготвят да поемат активна роля в създаването на устойчиви обществени и бизнес модели. Според организаторите това е не само възможност за обучение, но и стъпка напред към по-зелено, устойчиво и благоприятно бъдеще, което се оформя чрез сътрудничество и иновации.

Повече за TexCycle:
TexCycle предлага цялостни решения за оползотворяване на ненужен текстил, както за производители, така и за търговци и крайни потребители.
TexCycle има дейно участие във водещите местни, европейски и световни рециклиращи асоциации, фокусирани върху намирането на ефективни кръгови решения в сътрудничество с други компании от модната и рециклиращи индустрии.

Повече за TexCycle можете да научите на адрес: texcycle.com