СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ НА КМЕТА ГАЛИНА СТОЯНОВА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ И В БЮДЖЕТ 2023, ВЪПРЕКИ КЪСНОТО ПРИЕМАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ

109 239 711 лв. е размерът на Бюджет 2023 г. на Община Казанлък, стана ясно днес по време на общественото обсъждане в Ритуалната зала на Общината. Увеличението спрямо 2022 г. е с близо 20 млн.лв. и се формира и от държавните, и от общинските дейности.

Правителството тази година позволи на общините да направят свои разчети за местни дейности и Община Казанлък възложи всички обекти от Капиталовата програма по такъв разчет, като голяма част от обектите вече са изпълнени. Сред по-големите са изграждане на нов корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ и започване на изгражданенто на физкултурен салон, изграждане на спортна площадка на ОУ“Никола Вапцаров“ в Казанлък, проектиране и изграждане на столова база на детския лагер „Паниците“, полагане на ударопоглъщаща настилка за детските площадки и подготовка на терен за футболно игрище в ДГ№2“Снежанка“, благоустрояване на училищния двор на ремонтираното училище в село Розово, което се превръща в Академия за таланти по проект на „Красива България“ и др.

Сред приоритетните обекти са изграждане на стария път до язовир „Копринка“, пешеходна зона през ул.“Генерал Скобелев“ до парк „Розариум“, асфалтиране и изграждане на тротоари след Вик на ул.“Олимпиада“ и изграждане на парково парково пространство върху откупения общински терен в парк „Розариум“.

Предвидените средства за асфалтиране на улици в града след извършения ВиК ремонт и по населените места са в размер над 3 200 000 лв., включително за бордюри и тротоари, за четвъртокласна пътна мрежа – 250 000 лв., за частично изкърпване на улици – 150 000 лв.

Важно перо в общинския бюджет увеличението с 15 на сто на работните заплати на всички звена към общинска администрация. Увеличението ще бъде със задна дата, считано от 01.01.2023 г. и предстои да бъде гласувано от Общински съвет – Казанлък през септември месец, по предложение на Кмета Галина Стоянова. Това стана възможно след гласуването на държавния бюджет, макар и късно.