Инвестиционната програма на Бюджет 2024 на Община Казанлък

Общественото обсъждане на проекта за бюджет 2024 на Община Казанлък се проведе в Ритуалната зала в сградата на общинска администрация.
Основните параметри, които са залегнали в за 2024 г., са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели на общината, a рамката на е в размер на 117 300 033 лева. Бюджет 2024 на Община Казанлък в приходната си част е съобразен с размерите на бюджетните взаимоотношения между централния и този на Казанлък, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Субсидията за държавно делегирани дейности е увеличена с общо с 16% спрямо 2023 година.

Извън обектите предвидени в Закона за държавния бюджет инвестиционните разходи на Община Казанлък за 2024 година е над 8,6 млн. лева, а разходите за текущите ремонти на улици, тротоари и обекти общинска собственост са над 2,4 млн. лева, съгласно Приложения No13,14,15.

Въпреки увеличаващите се цени Община Казанлък не предвижда увеличение на местните данъци и ще запази всички свои социални политики в полза на гражданите.Още по темата:

Бюджет 2024 г. на Община Казанлък включва реконструкция на „Колодрум“ и инфраструктурни проекти