Програма „Старт в кариерата”

Близо 110 са свободните работни места в Община Казанлък към днешна дата, обявиха от Дирекция „Бюро по труда“. Също така младежи с висше образование имат възможността да започнат своята първа работа по програма „Старт в кариерата”.

15 са свободните места за лица с висше образование. Сред предлаганите позиции са завеждащ – техническа служба, акушерка, лекар по вътрешни болести и специализанти, медицинска сестра и счетоводител. Най-много са свободните места за лица със средно и основно образование. От бюрото предлаганите позиции са продавач-консултант, шофьор, санитар , техник, механик и главен готвач.Търсят се също личен асистент и работник във ферма без изискване за специално образование.

Дирекция „Бюро по труда” Казанлък стартира и процедура по кандидатстване за работни места в централни ведомства и техните териториални поделения в страната по Програма „Старт в кариерата” за заетост през 2022г. Това дава възможност безработни младежи, завършили висше образование, в рамките на 12 месеца да натрупат първия си трудов стаж, както и професионален опит и умения.

За да участват в Програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, включително, и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място, също така са да са регистрирани в бюрото по труда като търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност.

Заявления за кандидатстване се приемат в Дирекция „Бюро по труда” Казанлък или по електронен път чрез публикувания на сайта на Агенцията по заетостта формуляр.