Кметът Галина Стоянова се запозна с дейността на Центъра за дигитална трансформация в Солун

Ръководството на Национално сдружение на общините в Република България се срещна и разговаря с Константинос Зервас, кмет на гръцкия град – Солун. На срещата присъства и кметът на Казанлък Галина Стоянова. Поканата на Зервас към българските колеги бе за да ги запознае с концепцията и дейността на Центъра за дигитална трансформация, изградена в публично-частно партньорство с американския гигант в информационните технологии Cisco.

Константинос Зервас подчерта, че създаването на подобен хъб за развитие на иновациите и съвременни решения, свързани с интелигентното управление на системите в градската среда, е цялостен комплекс от дейности, насочени към постигането на две важни цели. На първо място, това е въвеждането на иновативни подходи в работата на Община Солун и възможност за трансфер на знание в управлението на други общини както от Гърция, така и от други държави. На второ място, но не по значение, Центърът за дигитална трансформация дава мощен тласък на интереса на млади специалисти с перспективни инженерни, технологични и комуникационни специалности.

Кметовете от 23 общини в България имаха възможност да се запознаят подробно с различните сфери, в които са насочени усилията на екипа на Центъра за дигитална трансформация. Част от екипа, който работи в съседна Гърция, са и български ИТ експерти, под ръководството на инж. Пламен Жечев, ръководител на представителството на „Сиско-България“.
Кметът на Солун покани българските общини да изпращат свои експерти за детайлно запознаване с дейността на центъра, да се обучават в него и да използват капацитета му за решаването на проблеми на местната власт у нас.