Общински съвет – Казанлък одобри партньорство с Община Павел баня за закупуване на екоавтобуси и зарядни станции

Общински съвет – Казанлък прие на извънредна сесия днес Община Казанлък да си сътрудничи като Партньор с Община Павел баня, „Балканинвест“ ЕООД и „Автобусни превози Павел Баня“ ЕООД при кандидатстване и изпълнение на проект „Екологосъобразна мобилност – Община Казанлък – Община Павел баня“.

Кметът на Община Павел баня Иса Бесоолу подписа споразумение с колегата си Галина Стоянова – кмет на Община Казанлък, за сътрудничество при кандидатстване и изпълнение на проект за закупуване на електробуси и зарядни станции. “Проектът „Екологосъобразна мобилност“ е важен за нашата община, защото ще даде възможност да намалим разходите за транспорт, ще спестим публичен ресурс, ще реализираме ефективна свързаност между населените места и, не на последно място, ще постигнем екологичен и функционално ефективен транспорт”, коментира кметът Бесоолу и подчерта, че тепърва двете общини предстои да кандидатстват по проекта пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството.Още по темата:

Общински съвет – Казанлък одобри партньорство с община Павел баня за закупуване на екоавтобуси и зарядни станции

Община Павел баня ще кандидатства пред МРРБ за електробуси и зарядни станции