Казанлъшката многопрофилна болница обявява конкурс за медицински кадри

Многопрофилна болница „Д-р Христо Стамболски“ в Казанлък във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването обявява конкурс за заемане на следните длъжности за лекари- специализанти, финансирани от държавата по 1 място в следните специалности: Клинична лаборатория, Образна диагностика, Гастроентерология, Нервни болести, Акушерство и гинекология, Анестезиология и интензивно лечение, Ушно-носно-гърлени болести и Хирургия.

Конкурсът ще се проведе на 16.03.2022 година, а документите ще се приемат до 14 март 2022 год. включително в отдел „Човешки ресурси“ на многопрофилната болница. За подробности относно необходимите документи може да се на място или по телефонен номер с отдел „Човешки ресурси“.