35 многофамилни сгради са кандидатствали по програмата за саниране

35 многофамилни сгради от всички райони на Казанлък са кандидатствали за програма за саниране. „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

След четири месечен срок, ще бъдат публикувани списъците на одобрените кандидати, а договорите ще бъдат сключени до декември 2023

Вече е обявена и процедурата по кандидатстване за втори етап от програмата.

Разходите за технически паспорт и енергийно обследване ще се покрият от програмата на 100%, но само за одобрените кандидати.Пресконференция:

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ПО ТАЗИ ПРОГРАМА
1 КАЗАНЛЪК, УЛ. „БЯЛО МОРЕ“ №3
2 ГР. КАЗАНЛЪК, УЛ. „ПРЕОБРАЖЕНИЕ“ №1
3 ГР. КАЗАНЛЪК, БУЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ 42“
4 КАЗАНЛЪК, БУЛ. „НИКОЛА ПЕТКОВ“ №42
5 КАЗАНЛЪК, УЛ. „ПРЕСЛАВ“ №4
6 КАЗАНЛЪК, УЛ. „Д-Р СТАМБОЛСКИ“ №12
7 КАЗАНЛЪК, УЛ. „ШИПЧЕНСКА ЕПОПЕЯ“ 26 -ЩАСТИЕ
8 КАЗАНЛЪК, ЖК „ИЗТОК“ БЛ.35, ВХ.А И Б
9 БУЛ. „НИКОЛА ПЕТКОВ“ №38, ГР. КАЗАНЛЪК
10 КАЗАНЛЪК, УЛ. „ТРАКИЯ“ 25
11 КАЗАНЛЪК, УЛ. „24-ТИ АВГУСТ“ №4
12 КАЗАНЛЪК, БУЛ. „23 ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК“ №80
13 КАЗАНЛЪК, ЖК „ИЗТОК“ БЛ.6, ВХ.А И Б
14 ГР. КАЗАНЛЪК, УЛ. „ГЕН. РАДЕЦКИ“ №1
15 КАЗАНЛЪК, УЛ. „ГЕН. РАДЕЦКИ“ №7
16 КАЗАНЛЪК, УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №2
17 КАЗАНЛЪК, ЖК „ИЗТОК“ БЛ.72
18 КАЗАНЛЪК, ЖК „ИЗТОК“ БЛ.20
19 ГР. КАЗАНЛЪК, БУЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ №3
20 КАЗАНЛЪК, ЖК „ИЗТОК“ БЛ.7
21 ГР. ШИПКА, УЛ. „СТЕФАН ОРЕШКОВ“ №27
22 ГР. КАЗАНЛЪК, КВ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ БЛ.15
23 КАЗАНЛЪК, БУЛ. „23 ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК“ №62
24 КАЗАНЛЪК, БУЛ. „АЛ. БАТЕНБЕРГ“ 12
25 КАЗАНЛЪК, УЛ. „ЦАР ИВАН ШИШМАН“ 21
26 КАЗАНЛЪК, УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ 11
27 КАЗАНЛЪК, УЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ 2
28 КАЗАНЛЪК, КВ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 28
29 КАЗАНЛЪК, БУЛ. „23 ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК“ №6
30 КАЗАНЛЪК, УЛ. „ПУШКИН“ 5
31 КАЗАНЛЪК, ЖК „ИЗТОК“ БЛ.71
32 КАЗАНЛЪК, ЖК „ИЗТОК“ БЛ.5
33 КАЗАНЛЪК, УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №6
34 КАЗАНЛЪК, УЛ. „ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ“ №11
35 ГР. КАЗАНЛЪК, УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №6 – ВХОД А И ВХОД Б