Tестват работата на новите станции за качеството на въздуха в региона

Започва тестване на работата на ново закупените три измервателни станции на качеството на въздуха в региона. Станциите са монтирани на сградата на Община Казанлък, на кметството в село Голямо Дряново и до язовир „Копринка“.

Кметът Галина Стоянова, съвместно със заинтересования местен бизнес, предприе мерки за закупуването им във връзка с инвестиционното намерение за разширяване на инсталацията на на завод в региона и големия обществен интерес.

Първите регистрирани данни отчитат, че въздухът в региона е чист и в норма, много под допустимите норми, според международните стандарти.

Дарители от местния бизнес са инвестирали около 20 000 лв. за закупуването на станциите и конфигурациите, с грижа за здравето на всички жители и въздуха, който дишат.

https://senstate.com/map/#25.393,42.6175,CsWn52PjM3NgMABSse7VXMc2,1Още по темата:

Данните показват, че въздухът в казанлъшко е чист

Слагат измервателни станции на качеството на въздуха и водата в близост до завода в с. Горно Сахране