Истинският проблем в училище – страхът

Много често се говори, че по-голяма част от учениците учат чрез страх – страх от изпитване, оценки и наказания. Същото се отнася обаче и за техните учители. Те също са управлявани чрез страх от проверка, крайни срокове, задължителната училищна документация – защото всичко трябва да е изрядно и нямат право на грешки. Страхът на учителите се предава и от директорите и не сработването на колектива.

Синдикат „Образование“ пледира да се пазят животът и здравето на българските учители и да спрат да се пренатоварват при сегашния режим на организация на образователната система, а синдикатът ще работи в насока подобряване условията на работа на преподавателите.