Демонстрации за спешна помощ и безопасност на движението за ученици

Демонстрации за спешна помощ и безопасност на движението за ученици

Младежки общински съвет – Казанлък и Местната комисия за борба срещу протиообществените прояви на малолетните и непълнолетните оганизираха открита демонстрация на Районно полицейско управление – Казанлък, Районна служба “Пожарна безопсност и защита на населението” и Български червен кръст.

В парк Розариум беше изложена на техника на пожарната и полиция, бяха направени и демонстрации за подрастващите.

На място всички ученици бяха запознати как се реагира в спешни ситуации, по най-бързия и безопасен начин за тях начин.