121 ГОДИНИ ПРАЗНИК НА РОЗАТА – КАЗАНЛЪК – програма по дни