инж. Теменужка Папазова: Няма забрана за 3 март, няма разрушаване, има реставрация, необходима и отговорна пред нашите потомци

На Шипка всичко е спокойно! Няма забрана за 3 март, няма разрушаване, има реставрация, необходима и отговорна пред нашите потомци. Всичко по-надолу го казвам като пряк свидетел на процеса, а не участник в проекта. Проекта за реставрация е дело на най-големите специалисти в страната с опит в паметниците на културата, одобрен от НИНКН и Министерство на културата.

Първо бе обследвана и реставрирана статуята на лъва. През 2020г се отцепиха късове от външния градеж и бе направено обследване на целия паметник и проект за реставриране, възложен от директора на НПМ „Шипка Бузлуджа“ Чавдар Ангелов и Министерство на културата.

Кратка хронология: Строежът на паметника е завършен през 1934 год. Преобладаващият градежен материал е доломит. Той е добиван от скален масив в непосредствена близост до местостроежа. Изключително динамичните и екстремни климатични условия в района на Централен Балкан повлияват твърде бързо на състоянието на материалите вложени в градежната система. Каменните квадри, фугиращите смеси и положените покриващи листови материали започват да се поддават на неблагоприятните влияния, които въздействат изключително деструктивно. По тези причини физическото състояние на паметника и неговите технико -експлоатационни параметри започват бързо да се влошават. Още през 1938 год. се правят предписания за взимане на мерки за отстраняване на причинени от динамични и многобрйни температурни деструкции, ледове, бури, мълнии.

Не случайно двадесет години след откриването (през 1955 год.) тогавашният околийски народен съвет в Казанлък подема инициативата за извършване на ремонтно – възстановителни работи.

Най –характерните особености на локалния климат специално за връх „Свети Никола“ са твърде динамичните редувания на максимални и минимални абсолютни температури само за едно денонощие. Твърде често има прояви на слънчево прегряване, нощно преохлаждане, интензивни дъждове, бурни ветрове, обилни снеговалежи, цикли на топене изамръзване на снега водещи до пълно обледеняване на фасадите, особено на тази от север. Вследствие на тези разрушителни процеси се създава все по-голяма опасност за посетителите.

Днес имаме съвременни начини да се защити каменния градеж от климатични влияния за години напред. Ремонтът, който предстои е най-доброто, което се случва на Паметника на свободата и всички слухове, които се разпространяват са фалшиви новини и нищо повече. Успех на реставрацията, вярвам на Чавдар Ангелов, че това е мисия за него и всичко ще приключи с успех.

инж. Теменужка Папазова / коментар във фейсбук /