Превантивни беседи за вредата от употреба на наркотични вещества

Превантивни беседи с насоченост вредата от употреба на наркотични вещества се проведоха в училища в Казанлък. Лектор беше инспектор Петю

Прочетете повече