Превантивни беседи за вредата от употреба на наркотични вещества

Превантивни беседи с насоченост вредата от употреба на наркотични вещества се проведоха в училища в Казанлък. Лектор беше инспектор Петю Петков от сектор ,,Противодействие на уличното разпространение на наркотични вещества“ към СДВР, град София.

Беседите се проведоха в ПГ „Иван Хаджиенов“, НУПИД „Акад. Дечко Узунов“, СУ „Екзарх Антим I“, ПГЛПТ, ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Инспектор Петков представи презентацията ,,Всички заедно срещу наркотичните вещества“ за постигане на положителни резултати в противодействието на детската престъпност и осигуряване на безопасна среда за децата в общината.

Беседите се организираха с подкрепата от ОДМВР-Стара Загора в партньорство с Община Стара Загора, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- Стара Загора и Казанлък, Община Казанлък, , РУО – Стара Загора, Районна прокуратура – Стара Загора.