ПОЧЕТНИЯТ ГРАЖДАНИН НА КАЗАНЛЪК Д-Р БОЙЧО БОЙЧЕВ С МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ

Кардиологът д-р Бойчо Бойчев, който е почетен гражданин на Казанлък, и екипът му спечелиха международно признание на проведения в гр. Пуерто Варас, Чили конгрес на WSA. Разработената от него система за непрекъснато дистанционно наблюдение на пациенти „CheckPoint cardio“, спечели най–престижната награда на ООН за иновации в областта на здравеопазването (Health & Well Being) в съревнование със 180 държави. На първия етап „CheckPoint Сardio“ е била сред петте номирани компании от цял свят, а в последния ден от конгреса след гласуване на журито е обявена за глобален победител. Това е сложна система, съставена от сертифициран специализиран медицински хардуер и софтуер, чрез които се проследяват в реално време множество жизнени показатели – артериално налягане, средно артериално налягане, пулсово налягане, насищане на кръвта с кислород, дишане, телесна температура, положение на тялото в пространството и множество изведени параметри от електронната матрица. Системата осигурява 24 часов непрекъснат телемониторинг в реално време на пациенти, намиращи се в болнична или извънболнична среда. При регистриране на промяна в състоянието на жизнените показатели на пациента или животозастрашаващи състояния се страртира спешна процедура с обаждания до отговорния болничен екип, лекуващия лекар и самия пациент. Интерес към системата проявяват държавни институции от цял свят, като в някои държави тя вече е въведена, а в други предстои такава имплементация.