Ученици от ПГЛПТ се запознаха с особеностите на застраховането в проект „Иновативно училище“

Учениците от 10 а клас, специалност Електронна търговия, участват в проект Иновативно училище на тема: „Взаимодействието между училище, институции и бизнес в подкрепа на личностното и професионално израстване на учениците“ . В часовете по Обща икономическа теория с ръководител Иванка Джонджорова учениците изучаваха темата: „Ефект на дохода и ефект на заместване при ценови изменения.“

Гимназистите посетиха застрахователния брокер г-жа Корнелия Владева. Тя разказа пред тях защо е необходима застрахователната дейност. Изяснено беше, че колкото по-голяма икономическа дейност предприемат хората, пред толкова повече рискове се изправят те. Успехът и стабилността на едно домакинство или фирма се измерва с придобитите имущества, но с увеличаване на имуществото расте и опасността то да бъде унищожено или увредено. И не само имуществото може да пострада, човек трябва да мисли и за своя живот и здраве.

Г-жа Владева обърна внимание на често казваното: „на мен няма да ми се случи“, но правилното решение е да мислим и за бъдещето. В края на посещението тя демонстрира какво е необходимо да се направи и как се сключва застраховка. Някои от учениците изявиха желание да бъдат в ролята на застрахователен брокер и с нейна помощ преминаха през етапите на сключване на застраховка.