ДГ „Пчелица“ запозна свои колеги с резултатите от работа си по проект по Програма „Еразъм +“

Среща за разпространение на резултати и крайни продукти по Европейски образователни проекти проведоха от ДГ „Пчелица“ в ролята си на координатор по проект „STEAM education in kindergarten-a step toward to future“, финансиран по Програма „Еразъм +“ и като носител на званието еTwinning училище.

Събитието бе насочено към образователните институции, а детското заведение представи добрите практики усвоени по време на проекта.

Екипът на детска градина „Пчелица“ продължава да работи по много други проекти за развитие и обучение на малчуганите, като надгражда постигнатото досега.

Гостите на събитието успяха да се запознаят със специални STEAM работилници с участието на малчуганите на детското заведение, сред които бяха „Експериментална лаборатория“, „Работа с 3DPEN“, „LEGO Education – Построй ми история!“ и „Изненада“.