Междуселищният транспорт в община Казанлък ще бъде изцяло с електробуси

Общественият транспорт в община Казанлък ще бъде обезпечен изцяло с електробуси, като се предвижда закупуването на осем електробуса със зарядни станции, които ще бъдат ползвани за нужите на междуградските линии.

Проектът е на стойност 6 733 000.00 лв., а средствата се осигуряват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез процедурата „Екологосъобразна мобилност“ по Плана за възстановяване и устойчивост.