Община Казанлък ще участва в проект по Програма URBACT IV

Община Казанлък ще участва в проект по Програма URBACT IV, проект “Архитектура, гражданство, история и етика за формиране на дисонантно наследство в европейските градове”, с водещ партньор община Чезена, Италия.

Цел на програма URBACT IV е да насърчи устойчивото градско развитие чрез развитие на капацитета на европейските градове относно разработването на интегрирани градски политики за справяне със специфични проблеми.

Проектът по програма URBACT IV се разработва с водещ бенефициент Община Чезена,Италия и 8 партньори, в т.ч. ,Казанлък (България), Лерос (Гърция), Пермет (Албания), Краков (Полша), Гданск (Полша), Лайпциг (Германия), Вила Нова де Сервейра (Португалия) и Бетера (Испания).