Казанлъшки учител в БСУ „Христо Ботев“ в Братислава – мост между две култури

Повече от половин век Българското средно училище „Христо Ботев“ в Братислава предава на стотици деца българската писменост, култура, история, традиции и обичаи. Възникнало от необходимостта в него да се обучават децата на българите, останали да живеят постоянно в Словакия, училището бързо определя своята основна роля на крепител на българския дух и културни традиции в средата на Европа. Да слушат „бащината“ реч, да четат и пишат българското слово, да се докосват до литературното творчество на Ботев и Вазов, до приказното богатство и самобитност на българския фолклор.

Децата в училище с изключителен интерес изучават българския език и култура.

Надхвърлило първоначалната си роля Българското средно училище „Христо Ботев“ в Братислава се е превърнало в мост между две култури – българската и словашката, свързващо навеки с великото дело на Светите братя Кирил и Методий.