Народните представители от ГЕРБ-СДС искат от държавния бюджет допълнително над 30 млн. лева за инвестиционни проекти в три общини в Старазогорско

Старозагорските народни представители от ГЕРБ – СДС Красимир Вълчев, Маноил Манев и Илиана Жекова искат от държавния бюджет допълнително над 30 млн. лева за инвестиционни проекти в три общини.

За община Казанлък се предлагат следните проекти, които имат техническа готовност за изпълнение, а именно Реконструкция на общински път и изграждане на велоалея от Казанлък до язовир Копринка, който в момента е неизползваем, поради лошото му състояние. При осъществяването на ремонта, хората, които пътуват по това направление, ще облекчат трафика по републиканския път 1-6. Общият индикативен бюджет на проектната идея е около 3 млн лв. Включено е и цялостно възстановяване на парк „Северен“ в Казанлък и изграждане на подземна техническа инфраструктура и въвеждане на енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение с общ бюджет на проектната идея близо 3 млн лв. Също и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Кънчево, община Казанлък на стойност 200 000лв. А За община Раднево се предлагат следните проекти: Изграждане на покрит общински пазар в Раднево, както и Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди на Община Раднево с мощност 600 kWh, като стойността и на 2-та проекта е около 2млн. лв За община Стара Загора се предлагат следните проекти:Изграждане на охранителен канал в кв. „Лозенец“ в Стара Загора за близо 7млн лв., също и Облагородяване на района и изграждане на площадно пространство зад Универсалния магазин и Музея на религиите, което да отговаря на европейската визия на Стара Загора и да бъде хармонично свързано с парк „Пети октомври“ с общ бюджет на проектната идея 7 120 000 лв.