Кандидатите за народни представители от ГЕРБ – Казанлък обединени „за” розата и розовото масло

Кандидатите за народни представители от ГЕРБ – Казанлък подкрепят позицията и действията на кмета на Общината Галина Стоянова в защита на розовото масло и бъдещето на поминъка в региона. Те са единодушни, че българските етерични масла са въпрос на престиж за страната ни и в частност за региона, като в същото време кандидат-депутатите подчертават факта, че България допринася за производството на 60% от етеричните масла, основно на розово масло в света. В страната ни производителите на розово масло са близо 3000, като най-голям е броят на тези в Долината на розите в казанлъшко. Кандидат – депутатите поглеждат на проблема и от друг ъгъл, а именно, че една недобре преценена законодателна промяна от страната на ЕК, всъщност би застрашила културата и традициите на Европа.

Илиана Жекова, Младен Желев, Веселин Сираков, Михаил Колимечков и Марияна Тодорова – Каменова заявяват, че подкрепят страната ни в желанието й да поиска изясняване на обхвата на предложението на ЕК за прилагане на правилата за смесите при класифицирането на вещества, съдържащи повече от една съставка. Те са на мнение, че трябва да бъде поставен въпроса за възможността да бъде допълнена оценката за въздействие по отношение на предложения от ЕК подход за класификация на веществата, съдържащи повече от една съставка.

Кандидатите за народни представители от ГЕРБ – Казанлък подкрепят страната ни в искането й от ЕК да има ясни и недвусмислени разпоредби, отнасящи се до влизането в сила на Регламента за розовото масло и осигуряване на достатъчно преходни периоди за привеждане в съответствие с новите изисквания от страна на индустрията, включително по отношение на класифицирането и етикетирането на веществата и смесите в съответствие с новите класове на опасност.

Илиана Жекова, Младен Желев, Веселин Сираков, Михаил Колимечков и Марияна Тодорова – Каменова припомнят, че в началото на март т.г. в Брюксел се проведе среща между кмета на Казанлък Галина Стоянова, която първа алармира за проблема с етеричните масла, евродепутата от ГЕРБ Андрей Новаков и еврокомисаря Мария Габриел за търсете на път са решаване на проблема.

Предстои през май т.г. Регламентът да бъде разгледан в ЕП, а в края на годината ЕК да публикува и своите предложения за промени в другия Регламент, отнасящ се пряко към етеричните масла – Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

За Стабилна България Отново
С № 2 в бюлетината на 2 април.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!