Български пощи стартира традиционния детски конкурс „Най-красиво писмо до Дядо Коледа“

„Български пощи“ стартираха традиционния детски конкурс „Най-красиво писмо до Дядо Коледа“.

Условията за участие в конкурса са правилно изписан адрес на подателя, за получател да бъде посочено само „За Дядо Коледа“ и да бъде заплатена пощенската услуга. Всички писма, отговарящи на условията, ще получат отговор лично от Дядо Коледа, а най-оригиналните и красиви писма ще получат и подаръци от него. Адресът на подателя трябва да се посочи единствено на плика. Той ще е необходим на организатора на конкурса за осъществяване на обратна връзка с участниците.

С цел защита на личните данни на всеки един от участниците в конкурса, следва в съдържанието на самото писмо да не се посочва адрес на подателя. В съдържанието на писмото е необходимо да се напишат само двете имена на детето – участник. Отличените писма, приключване на конкурса, ще бъдат предадени за съхранение на ДА „Архиви“. Участващите в конкурса „Най-красиво писмо до Дядо Коледа“ писма стават притежание на организатора на конкурса – „Български пощи“, който могат да ги използват по избран от него подходящ начин. Няма ограничения за това как да изглеждат детските писма. Могат да са ръкописни, печатни или придружени от ръчно изработени изненади – това е лично решение на децата. Крайният срок за изпращане на писмата е 16 декември 2022 година.