Съобщение за въвежда временна организация на движението от 12.01.2023г.

Във връзка с изпълнение на проект „Изграждане и реконструкция на ВиК мрежи и Пречиствателна станция за отпадни води на гр. Мъглиж, община Мъглиж”, финансиран от ПУДООС и със започнало строителство на Подобект 1: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води с довеждаща инфраструктура, гр.Мъглиж, община Мъглиж“ е въведена временна организация на движение от 14.12.2022 г.

Считано от 12.01.2023 г. общински път SZR1081 Тулово-Мъглиж-Селце ще бъде затворен в участъка между пътните връзки, свързващи същия с Републикански път І-6 и Републикански път І-5, поради което е необходимо преминаващите и живеещите в с.Тулово да използват обходни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа ( с. Ягода-с. Юлиево-с. Тулово ), с цел намаляване на риска от пътно транспортни произшествия и създаване на условия за оптимално провеждане на работния процес.

Община Мъглиж се извинява на жителите и гостите на общината за причиненото неудобство от ограничаване на движението прeз с. Тулово.