ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПРИЗОВАВА ГРАЖДАНИТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТ ГОРЕЩИЯ ТЕЛЕФОН НА ОБЩИНАТА ЗА СИГНАЛИ ПРИ НЕРЕДНОСТИ

Община Казанлък призовава гражданите си, при констатирани нередности, да използват телефона за сигнали на територията на цялата община. На 0

Прочетете повече