МНОГО ДОБРО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОТЧЕТЕ СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА

Добро взаимодействие с Община Казанлък, отчетоха на годишно отчетно- събрание на казанлъшката организация „Шипка“ на Съюза на офицерите и сержантите

Прочетете повече