ДГ „Роза“ е с изцяло обновена сграда

ДГ „Роза“ е вече цялостно ремонтирана, както и е подменена отоплителната инсталация. Това е последната детска градина на територията на

Прочетете повече

Разяснителна среща с домоуправителите, за новата програма за саниране се проведе в Казанлък

В залата на Военния клуб се състоя среща с председатели на сдружения и домоуправители на многофамилни жилищни сгради за представяне

Прочетете повече