Мерки за енергийна ефективност ще бъдат въведени в обществени сгради в Казанлък

Близо 1 млн.500 хил.лв. ще бъдат вложени за саниране и внедряване на мерки за енергийна ефективност в две административни сгради

Прочетете повече

35 многофамилни сгради са кандидатствали по програмата за саниране

35 многофамилни сгради от всички райони на Казанлък са кандидатствали за програма за саниране. „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на

Прочетете повече

До 10 май се приемат документи за саниране на жилищни сгради

Съгласно насоките на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Община Казанлък

Прочетете повече

Стартира кандидатстването по новата програма за саниране на многофамилни жилищни сгради

От 22 декември 2022 г. ще стартира кандидатстването по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд –

Прочетете повече

Стартира кандидатстването по програма за саниране на многофамилни жилищни сгради

Стартира кандидатстването по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“

Прочетете повече

ДГ „Роза“ е с изцяло обновена сграда

ДГ „Роза“ е вече цялостно ремонтирана, както и е подменена отоплителната инсталация. Това е последната детска градина на територията на

Прочетете повече

Разяснителна среща с домоуправителите, за новата програма за саниране се проведе в Казанлък

В залата на Военния клуб се състоя среща с председатели на сдружения и домоуправители на многофамилни жилищни сгради за представяне

Прочетете повече