Бюджет 2024 на община Казанлък бе приет

С мнозинство общинският съвет прие бюджета на Община Казанлък. 34 общински съветници гласуваха „ЗА“ и 4-ма „ПРОТИВ“. Бюджета на Община

Прочетете повече

ОбС-Казанлък отмени решението за предоставяне на общински терен за изграждане на фотоволтаичен парк в с. Кънчево

С 35 гласа “за” Общинският съвет в Казанлък отмени свое решение от 22 декември за предоставяне на общински имот в

Прочетете повече

Кметът Галина Стоянова, Общинският съвет и кметове в община Казанлък положиха клетва

На тържествена сесия кметът на Община Казанлък Галина Стоянова положи клетва заедно с общинските съветници и кметовете на населените места.

Прочетете повече

Даниела Коева стана ВрИД кмет на Община Казанлък

На своето последно редовно заседание преди началото на предизборната кампания Общински съвет Казанлък избра зам.-кметът Даниела Коева да бъде временно

Прочетете повече

51 са точките в дневния ред на заседанието на ОбС-Казанлък през септември

51 решения ще разгледа на предстоящата сесия Общинският съвет на Казанлък. Сред точките в проекта за дневен ред е приемане

Прочетете повече

ОбС-Казанлък прие Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 г.

С пълно единодушие Общинските съветници приеха Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 г. Размерът му е 109

Прочетете повече

Ръководните органи на НАПОС-РБ насрочиха Общо събрание за 6 март 2024 година

Най-активните председатели на общински съвети с принос към Асоциацията ще бъдат удостоени със званието „Почетен член“ Проведе се заседание на

Прочетете повече

Община Казанлък ще участва в проект по Програма URBACT IV

Община Казанлък ще участва в проект по Програма URBACT IV, проект “Архитектура, гражданство, история и етика за формиране на дисонантно

Прочетете повече

Общински съвет – Казанлък одобри партньорство с Община Павел баня за закупуване на екоавтобуси и зарядни станции

Общински съвет – Казанлък прие на извънредна сесия днес Община Казанлък да си сътрудничи като Партньор с Община Павел баня,

Прочетете повече

Общински съвет – Казанлък одобри партньорство с община Павел баня за закупуване на екоавтобуси и зарядни станции

Общински съвет – Казанлък гласува „За“ на извънредна сесия днес Община Казанлък да си сътрудничи като Партньор с Община Павел

Прочетете повече

Какво включва плана за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027г.

Разработен в широк диалог с обществеността, планът за интегрирано развитие на общината за периода 2021 – 2027 година отразява специфичния

Прочетете повече

Нова наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на ППС в Община Казанлък

Нови промени в Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства влизат в сила

Прочетете повече

Генчо Генчев определи Бюджет 2022 на Община Казанлък като бюджет на инфлацията

Господин Генчев, как бихте определили Бюджет 2022 на Община Казанлък? В предишни години бюджетът беше определено социален и балансиран. Мога

Прочетете повече

Приет е план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък

Общински съвет – Казанлък е прие Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък

Прочетете повече

ОбС Казанлък прие план-сметка за дейностите по чистота

На извънредна сесия Общински съвет – Казанлък прие План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения

Прочетете повече

Вестник „Искра“ под нова форма на съществуване и отпечатване

Общински Съвет – Казанлък гласува за нова форма на съществуване и отпечатване на вестник ”Искра”. Най-старото печатно общинско издание в

Прочетете повече