Отлага се изборът на обществен посредник на община Казанлък

Отлага се изборът на обществен посредник на община Казанлък до приемане на нов правилник за дейността му. Това стана известно

Прочетете повече

Бюджет 2024 на община Казанлък бе приет

С мнозинство общинският съвет прие бюджета на Община Казанлък. 34 общински съветници гласуваха „ЗА“ и 4-ма „ПРОТИВ“. Бюджета на Община

Прочетете повече

ОбС-Казанлък отмени решението за предоставяне на общински терен за изграждане на фотоволтаичен парк в с. Кънчево

С 35 гласа “за” Общинският съвет в Казанлък отмени свое решение от 22 декември за предоставяне на общински имот в

Прочетете повече

Кметът Галина Стоянова, Общинският съвет и кметове в община Казанлък положиха клетва

На тържествена сесия кметът на Община Казанлък Галина Стоянова положи клетва заедно с общинските съветници и кметовете на населените места.

Прочетете повече

Даниела Коева стана ВрИД кмет на Община Казанлък

На своето последно редовно заседание преди началото на предизборната кампания Общински съвет Казанлък избра зам.-кметът Даниела Коева да бъде временно

Прочетете повече

51 са точките в дневния ред на заседанието на ОбС-Казанлък през септември

51 решения ще разгледа на предстоящата сесия Общинският съвет на Казанлък. Сред точките в проекта за дневен ред е приемане

Прочетете повече

ОбС-Казанлък прие Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 г.

С пълно единодушие Общинските съветници приеха Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 г. Размерът му е 109

Прочетете повече

Ръководните органи на НАПОС-РБ насрочиха Общо събрание за 6 март 2024 година

Най-активните председатели на общински съвети с принос към Асоциацията ще бъдат удостоени със званието „Почетен член“ Проведе се заседание на

Прочетете повече

Община Казанлък ще участва в проект по Програма URBACT IV

Община Казанлък ще участва в проект по Програма URBACT IV, проект “Архитектура, гражданство, история и етика за формиране на дисонантно

Прочетете повече

Общински съвет – Казанлък одобри партньорство с Община Павел баня за закупуване на екоавтобуси и зарядни станции

Общински съвет – Казанлък прие на извънредна сесия днес Община Казанлък да си сътрудничи като Партньор с Община Павел баня,

Прочетете повече

Общински съвет – Казанлък одобри партньорство с община Павел баня за закупуване на екоавтобуси и зарядни станции

Общински съвет – Казанлък гласува „За“ на извънредна сесия днес Община Казанлък да си сътрудничи като Партньор с Община Павел

Прочетете повече

Какво включва плана за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027г.

Разработен в широк диалог с обществеността, планът за интегрирано развитие на общината за периода 2021 – 2027 година отразява специфичния

Прочетете повече

Нова наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на ППС в Община Казанлък

Нови промени в Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства влизат в сила

Прочетете повече

Генчо Генчев определи Бюджет 2022 на Община Казанлък като бюджет на инфлацията

Господин Генчев, как бихте определили Бюджет 2022 на Община Казанлък? В предишни години бюджетът беше определено социален и балансиран. Мога

Прочетете повече

Приет е план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък

Общински съвет – Казанлък е прие Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък

Прочетете повече

ОбС Казанлък прие план-сметка за дейностите по чистота

На извънредна сесия Общински съвет – Казанлък прие План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения

Прочетете повече

Вестник „Искра“ под нова форма на съществуване и отпечатване

Общински Съвет – Казанлък гласува за нова форма на съществуване и отпечатване на вестник ”Искра”. Най-старото печатно общинско издание в

Прочетете повече