Първа копка на Локална пречиствателна станция за канализацията на с. Копринка

В село Копринка бе изпълнен ритуал по първа копка за начало на първи етап по проект „Битово-фекална канализация на северозападен

Прочетете повече