Казанлъшки учител в БСУ „Христо Ботев“ в Братислава – мост между две култури

Повече от половин век Българското средно училище „Христо Ботев“ в Братислава предава на стотици деца българската писменост, култура, история, традиции

Прочетете повече