Общинските лечебни заведения в Казанлък са в добро финансово състояние

Двете лечебни заведения – Районна поликлиника Казанлък и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ са много добре финансово, според направения анализ за

Прочетете повече